Ohjeita jäsenille

Lahden Shakille tehtävien erilaisten laskujen hyväksymisestä päättää hallitus. Tällaisia laskuja voivat olla esim. JSM-turnauksen matkalaskut ja muut kululaskut, kerhon tapahtumien tarjoilulaskut, SM-turnausten osallistumismaksut.

Matkakorvaus
– kilometrikorvaukset 0,15€ / km

Laskun tulee olla kirjallinen ja sen yhteydessä olisi hyvä olla alkuperäiset kuitit.

Laskuesimerkki

Laskuesimerkki